top of page
Trang trình chiếu Website (2)_edited.png

Dịch vụ

 

HỖ TRỢ KINH DOANH

 

Kinh doanh là các hoạt động gồm đầu tư, mua bán, chăm sóc khách hàng, cung ứng dịch vụ/sản phẩm cho các đối tượng khách hàng của doanh nghiệp. Đây là hoạt động nòng cốt tạo ra doanh thu và nuôi sống doanh nghiệp. Do đó, sức ảnh hưởng của bảng kế hoạch kinh doanh và chiến lược hoạt động cho doanh nghiệp là CỰC KỲ thiết yếu! Nếu một doanh nghiệp hoạt động không có bảng kế hoạch kinh doanh thì chẳng khác gì người mù đang cố gắng đi đường mà không có sự trợ giúp. 

 

Hiểu được những vấn đề ấy, Mina đã xây dựng các dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống một cách tối ưu và chuyên nghiệp nhất. Tránh mắc phải những sai sót không đáng có trong quá trình hoạt động.

Dịch vụ Lập kế hoạch kinh doanh

 

- Nghiên cứu & Phân tích thị trường 

- Lắng nghe mục tiêu và dự định của doanh nghiệp

- Lắng nghe đường hướng phát triển của doanh nghiệp

- Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

Thiết kế không tên (9).png
Thiết kế không tên (8).png

Dịch vụ xây dựng hệ thống kinh doanh

- Nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa tổ chức 

- Xây dựng quy trình, quy định, hệ KPIs cho bộ phận kinh doanh

- Training và cung cấp bài test kiểm tra nhân sự  

bottom of page